Sign in
Sample image
Sample image
Sample image
Sample image
Sample image
Sample image
 
"

امكانات موجود درسامانه سرمايه گذاري

  • يجاد صفحه وب سايت مخصوص شركت هاي سرمايه گذار
  • امكان مرور قراردادهاي منعقد شده در بنادر
  • برقراري ارتباط مستمر با سرمايه گذاران از طريق صندوق پيام
  • تسريع و تسهيل درجذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
  • ثبت ، ويرايش و مرور اطلاعات شرکت ها
  • رديابي ثبت درخواست سرمايه گذاران

جهت ثبت درخواست سرمايه گذاري در فرم ورود به سيستم شناسه كاربري و گذرواژه را وارد نماييد صفحه مربوط به شركتهاي سرمايه گذار ظاهر مي گردد. در اين صفحه به ترتيب زير عمل مي كنيم 1-روي آيتم "اطلاعات شركت ها" كليك كرده و روي دكمه "اضافه" كليك كه پس از بازشدن فرم اطلاعات شركت ها نسبت به تكميل نمودن فرم آن اقدام ودر آخر روي دكمه بازگشت كليك نماييد 2-جهت ثبت درخواست جديد سرمايه گذاري روي دكمه درخواست سرمايه گذاري كليك نماييد و سپس روي دكمه اضافه كليك كرده تا فرم درخواست ظاهر گردد در اين فرم اطلاعات مربوط به درخواست سرمايه گذاري را وارد نماييد و در آخر روي دكمه " ثبت" كليك نماييد و دكمه بازگشت را بزنيد 3- به منظور ورود اطلاعات سرمايه گذاري ، اشتغال ، تجهيزات و امكانات درخواست مورد نظر در اين قسمت روي درخواست كليك نموده تا انتخاب و رنگ آن به صورت زردرنگ مشخص گردد سپس دكمه ويرايش را زده فرم هاي مربوط به سرمايه گذاري، اشتغال و تجهيزات و امكانات درخواستي ظاهر ميگردد كه با فعال كردن هرفرم مي توانيد نسبت به تكميل كردن آن اقدام نماييد.